Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Framtidsforum 2020

Framtidsforum- ett årligen återkommande evenemang dit alla som har ett engagemang för Örnsköldsviks framtid är välkomna arrangerades 15 februari. Det övergripande syftet var att stimulera till samtal och engagemang kring Örnsköldsviks fortsatta utveckling och att peka på att allt är möjligt om vi jobbar tillsammans. Bakom arrangemanget står Partnerskapet länk till annan webbplatsför Örnsköldsviks utveckling, Världsklass Örnsköldsvik.

Temat för Framtidsforum 2020: "65000 nyfikna - hur kan vi möjliggöra och välkomna fler människor till Örnsköldsvik?"
Visionen för Örnsköldsviks utveckling pekar ut att vi ska bli fler i Örnsköldsvik. Fler som bor här. Fler som arbetspendlar hit. Fler som besöker oss. Visionen pekar också ut att år 2030 ska vi vara en plats för 65 000 nyfikna människor med framtidstro. Temat för Framtidsforum handlar om hur vi på olika sätt kan möjliggöra den utvecklingen men också välkomna de som kommer hit.

Ur programmet:

N6-initiativet- samarbete norra Sveriges 6 största städer. Bilden av norra Sverige behöver kompletteras med bilder från våra dynamiska städer. Anna-Britta Åkerlind.
Jobba och Lev- arbetsgivare som tillsammans arbetar med kompetensförsörjning. I projektet ska man tex skapa en digital arbetsmarknadsplattform. Dennis Ingvarsson, Jennie Söderström m fl.
Landsbyggare- drivande entreprenörer och föreningar på landsbygden som bygger landet. Jenny Edvinsson
Strängbetong- marknadsledande stombyggnadsföretag- hur ser näringslivet på att satsa på just Örnsköldsvik? Mikael Ericson.
Nya omvärldsanalysen- Världsklass Örnsköldsvik utgår från den omvärldsanalys för Örnsköldsvik som tas fram och uppdateras i början av varje år. Johan Eklund.
Panelsamtal och mötestorg med utställare.

Årets utvecklingssatsning:

Det händer mycket positivt och spännande i Örnsköldsvik! Det vill vi uppmärksamma genom att utse årets utvecklingssatsning på Framtidsforum. Allmänheten har skickat in nomineringar till årets utvecklingssatsning och finalisterna har utsetts av ledningsgruppen för Världsklass Örnsköldsvik, därefter fick allmänheten rösta

Årets utvecklingssatsning 2019 Ann-Catrin Zackrisson och Bredbyns Gästgiveriöppnas i nytt fönster

Utställare Framtidsforum 2020:

Bizmaker- För entreprenörer, innovatörer och möjliggörare
Leader Höga Kusten – Landsbyggare
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna– Föreningslivet
Höga Kusten Destinationsutveckling och Höga Kusten Turism Besöksnäring
CESAM – Staden
Bygdsam – Landsbygden
Jobba och lev Övik – Arbetsmarknad
High Coast Creativ – Re design the future
Kultur och Fritid – Föreningsliv/friluftsliv/kultur
Skidsamverkan Örnsköldsvik -Framtidens skidstad
Vardagsrummet – En plats där livet får utrymme

Framtidsveckan:

Framtidsforum ingick i Framtidsveckan vilket innebär att det kommer att arrangeras aktiviteter under veckan som knyter an till hela eller delar av temat och som kommer att genomföras av alla organisationer som vill delta.

Här kan du se vilka aktiviteter som pågick


Sidan uppdaterades

2020-04-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Frida Knutsson
Utvecklingsledare
0660 - 883 26
Skicka e-post